Aktuellt
Nya Allehamna


Dagens datum: 2021-03-06 Klockan är: 05:42

Isfritt igen i Svenskär
16 februari
-5 grader
NO 8m/s


Vinterdag i Svenskär
Snö och is
10februari
-9 grader

den femte februari isen delvis uppbruten i Svenskärssundet

Den första februari la isen i Svenskärssundet

Grävningen av fiber i Svenskär fick avbrytas i oktober
på grund av problem med mycket berg och vatten

Meningen är att återuppta grävningarna till våren
Som det ser ut är även ombyggnad/nergrävning av elledningarna
på gång till sommaren

Bygglov har beviljats för en ny stuga bortanför Forsbergs
samt för nybyggnad av stuga ovanför Forsbergs